Carta de Consejera Educacion Junta a madres de Altair